درباره دکتر پریا روانفر

دکتر پریا روانفر فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و دارنده بورد فوق تخصصی جراحی زیبایی و انواع جراحی های ترمیمی، یکی از پزشکان بنام در تهران با سابقۀ کاری نزدیک به یک دهه می باشند که با ارائه خدمات پزشکی موفقیت آمیز، سابقه درخشان و حرفه ای را در کارنامه خود ثبت نموده و همواره با به خدمت گرفتن روش های نوین درمانی و تجهیزات و خدمات پزشکی پیشرفته، معمار زیبایی برای بیماران خود بوده و صاحب دیدگاه های مثبت بیشمار از سوی جمعیت کثیری از زیباجویان خود می باشد.